kręgle

Cennik

Poniedziałek - Wtorek

60zł
do 17:00

65zł
17:00 - 22:00

Środa - Czwartek

60zł
do 17:00

65zł
17:00 - 22:00

Piątek

65zł
do 17:00

75zł
17:00 - 24:00

  • po 18:00 wstęp płatny 10zł

Sobota

75zł do 17:00

80zł 17:00 - 02:00

  • po 18:00 wstęp płatny 15zł

Niedziela

75zł
12:00 - 22:00

Podane ceny dotyczą jednej godziny gry na jednym torze.
Na jednym torze może grać maksymalnie 8 osób.
Wypożyczenie obuwia do gry: 3zł za parę
Skarpetki jednorazowe: 3,5zł za parę

Regulamin

Zasady korzystania z torów do gry w kręgle

1. Do korzystania z torów i sprzętu do gry w kręgle, uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę.
2. Opłaty za korzystanie z torów i sprzętu pobierane są według obowiązującego cennika.
3. 1 gra, to 10 rund dla jednej osoby.
4. Zasady bezpiecznej gry:
a) osoby uczestniczące w grze zobowiązane są do noszenia specjalnego obuwia do gry w kręgle, przy czym buty nie mogą być zakładane na bose stopy – osoby nie posiadające skarpet zobowiązane są do ich zakupu w recepcji kręgielni
b) na rozbiegu powinna znajdować się jedynie osoba wykonująca rzut
c) na jednym torze może jednocześnie grać do 8 osób
d) kule do gry powinny znajdować się wyłącznie w podajniku
e) zabrania się:
- gry osobom nietrzeźwym
- gry na innym torze niż wyznaczony
- wchodzenia na tor – poza linię faulu
- wykonywania rzutu przy opuszczonym pługu
- rzucania więcej niż jedną kulą jednocześnie
- jedzenie, picia, i palenia tytoniu na rozbiegu
- samodzielnego ustawiania płotków pomocniczych dla dzieci
f) płotki pomocnicze służą do gry wyłącznie dzieciom do lat 8
5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, które spowodują uszkodzenie sprzętu, zostaną obciążone kosztami naprawy.
6. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prywatnych kul, butów i innego wyposażenia należącego do klientów.
7. O wszelkich awariach i uszkodzeniach należy natychmiast informować obsługę kręgielni.

Email

kregielnia@radbowling.pl

Rezerwacje

56 46 11 666

Adres

Chełmińska 144, Grudziądz